Welcome to vanvlietharmelen.nl

Mitigatie en de nadruk van het ingrijpen

Mitigatie is een term die we tegenwoordig steeds vaker horen. Het heeft vooral te maken met het terugdringen van de uitstoot. De mate waarin de CO2 op dit moment uitgestoten wordt, zorgt voor grote schade aan de natuur en zal kunnen zorgen voor nog veel grotere problemen. Mitigatie is zelf echter ook een probleem. De […]

Wat is politieke ecologie?

Er zijn veel mensen die inzien dat de huidige situatie gevaarlijk is. De mens put de natuurlijke bronnen uit en legt een te grote druk op het milieu. Er zijn veel kleinere groepen die hier mee aan de slag zijn gegaan, maar ook vanuit de nationale en internationale politiek zijn er mensen die druk zijn […]

Wat kun je zelf doen voor de wereld?

Er zijn genoeg verhalen die elke dag wel het nieuws en de kranten halen. Overstromingen, het broeikaseffect en de toekomst van de wereld als we door blijven gaan op de manier die we op dit moment hebben. We onttrekken schaarse grondstoffen aan de aarde in een veel te hoog tempo. Veel van de vissoorten en […]

De laatste jaren zijn we ons steeds meer bewust geworden van de druk die we op de aarde leggen. We hebben bepaalde keuzes gemaakt die er voor hebben gezorgd dat oerwouden verdwijnen, het water vervuild raakt en de kwaliteit van de lucht sterk afneemt. We leven niet samen met de aarde, we leven ten koste van de aarde. Daar moet verandering in komen, want als we op deze manier doorgaan, dan is er straks geen leefbare planeet meer.

De termen duurzaam en ecologisch worden veel gebruikt wanneer het gaat om beter leven en een betere verstandhouding op te zetten met de aarde waarop we leven. De begrippen worden echter zo vaak gebruikt dat voor veel mensen niet eens meer duidelijk is wat er precies mee bedoeld wordt. Het is goed, en het heeft te maken met de natuur, maar wat betekenen de begrippen nou echt en waarom zijn zij zo belangrijk voor ons geworden in de laatste jaren?

Het begrip ecologisch

Wanneer iets ecologisch is, dan is het in harmonie met de ecologische cultuur. Dat betekent dat het geen schade berokkend aan de omliggende gewassen en organismen. Dit betekent concreet dat niet alles zomaar bespoten mag worden om te zorgen voor een snellere groei. Wanneer gewassen bespoten worden met gif, dan heeft dit gevolgen voor de grond, de levende dieren en de overige gewassen. Dit is dus niet ecologisch, want dit berokkend grote schade aan de directe omgeving.

Ecologisch is de laatste jaren sterk in opkomst gekomen, maar hier zijn een aantal problemen bij ontstaan. Allereerst is het zo dat de ecologische producten duurder zijn, daarnaast wordt er te weinig gecontroleerd op de stempel en wordt het begrip vaak verward met andere begrippen, waaronder duurzaam.

Wat is duurzaam?

Duurzaam betekent dat iets langere tijd mee kan gaan. Hierbij is direct een probleem. Er zijn namelijk verschillende opvattingen over het begrip. Zo kan iets duurzaam zijn met betrekking tot het milieu. Het is dan niet belastend voor het milieu en zorgt voor een beter voortbestaan van het milieu. Wanneer een product duurzaam is, dan betekent dit dat het product zelf langer mee kan gaan. Zo is houten speelgoed duurzaam, omdat het gerepareerd kan worden als het stuk is, in tegenstelling tot plastic speelgoed.

Waarom is dit zo belangrijk?

We hebben meer aandacht nodig voor het milieu en de natuur om ons heen. We zouden in harmonie met de natuur moeten leven om ervoor te zorgen dat de balans op aarde bewaard blijft en niet nog meer diersoorten uit gaan sterven, of plantensoorten. Op dit moment smelten de ijskappen en is het broeikaseffect steeds beter te merken, en dat zijn gevaarlijke ontwikkelingen. We zullen in moeten zien dat we dit niet eeuwig vol kunnen houden. Wanneer we op een gegeven moment het systeem zo verstoord hebben dat het zichzelf niet meer kan herstellen, dan hebben we een heel erg groot probleem dat niet meer op te lossen is met een pleister of een conferentie.